مدارک مورد نیاز برای ویزای ارمنستان:

  • اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار